:: کانال سروش :
tabehesht@

:: پست الکترونیک :
info@masire-eshgh.ir

:: کانال آپارات :
aparat.com/masireeshgh.ir

:: ارتباط با مدیر سایت :
۰۹۳۹۰۲۹۶۹۲۹۹ (سید محمد حسینی)

:: دفتر مرکزی :
یزد – خیابان جنب منابع طبیعی – قاسم آباد جدید – خیابان نبوت – جنب بیت الفاطمه (س)

:: تلفن دفتر مرکزی :
۰۳۵۳۸۲۸۶۲۰۵ (یزد)